فروش و بازاریابی

بازاریابی چیست؟

بازاریابی به مجموعه فعالیت‌هایی گفته می‌شود که برای تبلیغ و فروش محصولات و خدمات انجام می‌شود. این فعالیت‌ها شامل تحقیقات ... ادامه ی مطلب

فروش چیست؟

فروش به مجموعه فعالیت‌هایی گفته می‌شود که یک شخص (فروشنده) انجام می‌دهد تا شخص دیگر (خریدار) در قبال دریافت محصول ... ادامه ی مطلب