فروش مجازی

فروش چیست؟

فروش به مجموعه فعالیت‌هایی گفته می‌شود که یک شخص (فروشنده) انجام می‌دهد تا شخص دیگر (خریدار) در قبال دریافت محصول ... ادامه ی مطلب